Toename waterschapsheffingen 4 procent

De waterschappen verwachten dit jaar 1,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar.

Verwachte opbrengst waterschapsheffingen, 2003

Verwachte opbrengst waterschapsheffingen, 2003

Verontreinigingsheffing

De verwachte opbrengst van de verontreinigingsheffing stijgt in 2003 met ruim 5 procent. In totaal betalen huishoudens en bedrijven dit jaar 1,1 miljard euro voor schoon en zuiver water. Deze toename heeft vooral te maken met een tariefstijging van gemiddeld 5 procent. Daarnaast speelt ook de toenemende vervuiling een rol.

Opbrengstontwikkeling omslagheffing

De verwachte opbrengst van de omslagheffingen ligt dit jaar 3 procent hoger dan in 2002. In totaal ontvangen de waterschappen 0,7 miljard euro voor het onderhoud van de dijken en de zorg voor het waterpeil. De toename van de omslagheffingen heeft vooral te maken met de stijging van de tarieven.

Veranderingen opbrengst waterschapsheffingen

Lastendruk hoog in het Noorden

Noord-Nederland heeft met 53 euro per vervuilingseenheid de hoogste gemiddelde lastendruk. Zuid-Nederland komt met gemiddeld 41 euro als laagste uit de bus. De lagere lastendruk in Zuid-Nederland hangt samen met de relatief lage kosten voor de verwerking van zuiveringsslib.

Gemiddelde tarieven verontreinigingsheffing

Fred Arkesteijn