Bijna 14 miljoen kippen op de Veluwe en in de Achterhoek

Op de Veluwe zijn ruim 9,5 miljoen kippen. In de Achterhoek zijn dit er bijna 4,3 miljoen. Bij elkaar is dit ongeveer 14 procent van alle kippen in ons land. Daarnaast zijn er op de Veluwe 429 duizend slachteenden en 155 duizend kalkoenen. In de Achterhoek zijn deze aantallen beduidend lager. Hier zijn nauwelijks slachteenden en bijna 25 duizend kalkoenen.

Barneveld, Ede, Lichtenvoorde en Lochem

Op de Veluwe zijn Barneveld en Ede de kippenrijkste gemeenten met respectievelijk 3,0 en 2,9 miljoen kippen. In de Achterhoek zijn dit Lichtenvoorde en Lochem. Hier bevinden zich achtereenvolgens 786 duizend en bijna 619 duizend kippen. Dit blijkt uit de regionale statistieken van de Landbouwtelling 2002.

Cor Pierik