Afzetprijzen industrie opnieuw hoger

De Nederlandse industrie heeft de afzetprijzen in januari 2003 verhoogd met 1,6 procent ten opzichte van december. De binnenlandse afzetprijzen stegen met 0,8 procent.

Geëxporteerde goederen werden 2,2 procent duurder. De toename van de afzetprijzen in januari volgt op een eerdere prijsstijging in december, toen de afzetprijzen met 1,3 procent stegen ten opzichte van november.

De toename van de afzetprijzen moet voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan prijsstijgingen van aardolieproducten. Als de invloed van de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, resteert voor zowel december als januari een prijsstijging van 0,5 procent.

Producentenprijzen vergeleken met voorgaande maand

Duurdere grondstoffen

De fabrikanten van industriële producten hebben in januari 1,8 procent meer betaald voor de verbruikte grondstoffen en halffabrikaten dan in december. In Nederland aangeschafte verbruiksgoederen stegen 2,1 procent in prijs. De prijzen van geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten lagen 1,6 procent hoger dan in december.

Producentenprijzen vergeleken met voorgaand jaar

Hoogste prijsniveau sinds anderhalf jaar

Door de stijging in januari ligt het niveau van de afzetprijzen 5,7 procent hoger dan in januari 2002. Door deze toename bereikten de afzetprijzen het hoogste niveau sinds juni 2001.

Opmerkelijk is dat de verbruiksprijzen in de periode januari 2002-januari 2003 meer zijn gestegen dan de afzetprijzen. In januari 2003 lag het prijsniveau 8,6 procent hoger dan een jaar eerder en bereikte daarmee eveneens voor het eerst weer het niveau van juni 2001.

Gerard Taal