Opbrengst gemeentelijke heffingen stijgt

De opbrengst van de gemeentelijke heffingen stijgt dit jaar met 8,2 procent tot 6,1 miljard euro. Met deze opbrengst wordt ongeveer 15 procent van de gemeentelijke uitgaven gedekt. Voor het resterende deel van de uitgaven zijn gemeenten grotendeels afhankelijk van het Rijk.

Opbrengst gemeentelijke belastingen en retributies

Belastingen en retributies brengen meer op

Ruim de helft van de opbrengst van de heffingen komt uit belastingen, waarvan de OZB de belangrijkste is. Het totaal van de gemeentelijke belastingen zal dit jaar bijna 3,5 miljard euro opleveren. Dat is 8,5 procent meer dan vorig jaar. Deze opbrengst gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt waaraan het geld wordt uitgegeven.

Retributies vormen de rest van de heffingen. Ze leveren dit jaar ruim 2,6 miljard euro op.

Grootste stijging in Utrecht

Per provincie loopt de gemiddelde stijging van de opbrengsten van de gemeentelijke heffingen uiteen. In de provincie Utrecht is deze stijging met 10,9 procent het grootst. De stijging van de gemeentelijke heffingen is in Flevoland met 5,6 procent het laagst. Vorig jaar kende deze provincie nog de grootste stijging.

Netto opbrengstgroei van de gemeentelijke heffingen per inwoner, 2003

Geringe toename in Flevoland

Wanneer de stijging van de gemeentelijke heffingen per inwoner wordt berekend, zijn de verschillen tussen de provincies nog groter. In de meeste provincies ligt de bevolkingsgroei tussen de 0 en 1 procent. In Flevoland echter neemt de bevolking met 2,4 procent toe. Per hoofd van de bevolking stijgen de gemeentelijke heffingen in Flevoland slechts 3,2 procent. In Utrecht neemt de opbrengst per inwoner toe met 9,9 procent.

Ed Verburg