Meer handel met Zweden, Finland en Oostenrijk

Het saldo van Nederland op de goederenhandelsbalans met Zweden, Finland en Oostenrijk is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Deze landen zijn per 1 januari 1995 tot de EU toegetreden.
In de periode 1990-1994 had Nederland nog een tekort van gemiddeld 400 miljoen euro op de handelsbalans met deze drie landen. Sindsdien is dit tekort omgebogen in een overschot op de handelsbalans van ruim drie miljard euro in 2001.

Invoer uit Zweden, Finland en Oostenrijk

Invoer uit Zweden, Finland en Oostenrijk

Handel neemt toe

Nederland importeerde in 1994 voor circa vijf miljard euro uit deze drie landen. Dit is in 2001 met bijna 63 procent gestegen tot ongeveer acht miljard euro. De uitvoer naar deze nieuwkomers steeg in 2001 ten opzichte van 1994 met 160 procent tot ruim elf miljard euro.

Het is opvallend dat de stijging van de Nederlandse invoer van goederen uit de nieuwkomers in de periode 1995-2001, ondanks het wegvallen van handelsbelemmeringen, is achtergebleven bij de totale Nederlandse invoer die in dezelfde periode met 98 procent steeg. De uitvoer heeft juist wel geprofiteerd van de gemeenschappelijke markt. Deze is tussen 1995 en 2001 aanmerkelijk sneller gestegen dan de totale uitvoer (+98 procent).

Een groot deel van de uitvoergroei naar deze drie landen komt voor rekening van halfgeleiders en computers. Nederland treedt voor deze goederen niet zozeer op als producent maar veeleer als internationaal distributeur.

Uitvoer naar Zweden, Finland en Oostenrijk

Uitvoer naar Zweden, Finland en Oostenrijk

Zweden: zevende belangrijkste handelspartner

Nederland importeerde in 2001 voor ruim vier miljard euro uit Zweden en exporteerde voor vijf miljard euro naar dit land. Ten opzichte van 1995 is dit een stijging van de invoer met 69 procent en van de uitvoer met 82 procent. Hiermee staat Zweden, voor zowel in- als uitvoer, op de zevende plaats op de lijst van belangrijkste handelspartners binnen de EU.

Finland: sterke exportgroei

Uit Finland is in 2001 voor twee miljard euro ingevoerd. Hiermee ligt de invoerwaarde 57 procent hoger dan in 1995, het jaar waarin Finland bij de EU kwam.

Nederland exporteerde in 2001 voor ruim twee miljard euro naar Finland. Sinds de Finse toetreding is de uitvoer ruim driemaal zo groot geworden. Op de lijst van belangrijkste handelspartners in de EU neemt Finland, voor zowel de invoer als uitvoer, een tiende plaats in.

Oostenrijk: toename handel

In 2001 is zowel de invoer uit als uitvoer naar Oostenrijk gestegen. De invoerwaarde bedroeg bijna twee miljard euro (+14 procent). Sinds het EU-lidmaatschap steeg de Nederlandse invoer uit Oostenrijk met 58 procent en de uitvoer naar Oostenrijk met ruim 150 procent. Op de lijst van belangrijkste EU-handelspartners staat Oostenrijk bij de invoer op de elfde plaats en bij de uitvoer op een achtste plaats.

Wiel Packbier