Omzet arbodienstverlening neemt toe

Sinds 1995 stijgen de opbrengsten en kosten van arbodiensten en arbo-adviesbureaus gestaag. Het totale aantal arbeidsplaatsen in deze dienstverlening is met 3350 toegenomen tot 9570 in 2001.

Opbrengsten en kosten arbodienstverlening

Omzet gestegen

De omzet in de arbodienstverlening is in 2001 ten opzichte van 2000 met negen procent gestegen tot 859 miljoen euro. Een jaar eerder was deze groei 14 procent. Over de periode 1995-2001 is de omzet meer dan verdubbeld.

De kosten zijn in 2001 gestegen tot 830 miljoen euro. Dit is negen procent meer dan in 2000 en bijna tweemaal zoveel als in 1995. Het bedrijfsresultaat in 2001 bedraagt 29 miljoen euro. Dit is een stijging van 19 procent ten opzichte van 2000. In 1995 was het bedrijfsresultaat van de arbodienstverlening negatief (-24 miljoen euro).

Aantal arbeidsplaatsen arbodienstverlening

Meer arbeidsplaatsen

Eind 2001 is het aantal arbeidsplaatsen bij arbodiensten en arbo-adviesbureaus 9570. Ten opzichte van 2000 is dit een stijging van 3,5 procent. Over de periode 1995-2001 is dit aantal met meer dan de helft gegroeid van 6220 tot 9570.

Van de arbeidsplaatsen wordt in 2001 bijna een kwart bezet door artsen. Ruim acht procent is arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige. Verder is 28 procent administratief medewerker. In 1995 ging dit om 22 procent.

Rob van Gastel