Een op de drie immigranten vertrekt binnen zes jaar

In de eerste elf maanden van 2002 kwamen bijna honderdduizend immigranten naar Nederland. De meesten blijven lang in Nederland. Een deel van de migranten zal echter na enkele jaren vertrekken. Van de immigranten die in 1995 naar Nederland zijn gekomen - zo’n 75 duizend -, is eenderde binnen zes jaar weer vertrokken.

Tussen de diverse groepen migranten bestaan behoorlijke verschillen. Een groot deel van de westerse migranten (45 procent) heeft binnen zes jaar Nederland weer verlaten. Dit aandeel is bij de niet-westerse migranten beduidend lager, 25 procent.

Immigranten uit 1995, binnen 6 jaar weer vertrokken

Japanners en Amerikanen keren massaal terug

Veel westerse immigranten komen naar Nederland om te werken. Zij verblijven vaak tijdelijk in Nederland. Zo was ruim tachtig procent van de Japanse immigranten uit 1995 na zes jaar vertrokken. Van de Amerikaanse immigranten is dat bijna driekwart. Ruim de helft van de Amerikanen is zelfs al binnen drie jaar vertrokken. Westerse immigranten uit bijvoorbeeld Polen en voormalig Joegoslavië zijn juist meer geneigd in Nederland te blijven.

Immigranten uit 1995, binnen 6 jaar weer vertrokken, naar geboorteland

Asielmigrant blijft vaak in Nederland

Niet-westerse immigranten blijven vaker in Nederland wonen dan westerse immigranten. Een deel van de niet-westerse immigranten zijn asielzoekers uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Zij zijn minder snel geneigd terug te keren. Nog geen tien procent van de Afghaanse en Irakese immigranten uit 1995 heeft Nederland verlaten. Relatief veel immigranten uit Somalië, ruim een kwart, verlaten ons land. De meesten keren niet terug naar hun geboorteland, maar vestigen zich in het Verenigd Koninkrijk, een van de vroegere koloniale mogendheden in Somalië.

Indiërs blijven vaak tijdelijk

Migranten uit Marokko en Turkije - vooral gezinsherenigers en gezinsvormers - blijven overwegend in Nederland. Ongeveer 15 procent van de Marokkanen en Turken die in 1995 zijn geïmmigreerd, heeft Nederland inmiddels verlaten.

Andere groepen niet-westerse immigranten laten hogere vertrekpercentages zien, zoals migranten uit China, de Nederlandse Antillen en Aruba. Ook een groot deel van de migranten uit India heeft ons land binnen zes jaar weer verlaten. Vaak gaat het bij deze groepen om arbeidsmigranten.

Maarten Alders en Han Nicolaas