Prijzen industrie gedaald

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in november 2002 met 1,7 procent gedaald ten opzichte van oktober 2002. Geëxporteerde producten daalden meer in prijs (-2,1 procent) dan de goederen die de producenten op de Nederlandse markt hebben afgezet (-1,0 procent).
Als de prijsontwikkeling in de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, is de prijsdaling veel gematigder en ligt het prijsniveau in november 0,4 procent lager dan in oktober.

Producentenprijzen vergeleken met voorgaande maand

Sterke prijsdaling grondstoffen

De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten zijn in november nog sterker gedaald dan de afzetprijzen. De producenten in de industrie hebben ten opzichte van oktober 2,8 procent minder betaald voor de ingekochte grondstoffen en halffabrikaten. Met name de geïmporteerde verbruiksgoederen zijn sterk in prijs gedaald (-4,4 procent). De op de Nederlandse markt aangeschafte verbruiksgoederen zijn in november 0,8 procent goedkoper geworden.

Prijsniveau hoger dan vorig jaar

Ondanks de prijsdalingen in november 2002 ligt het prijsniveau van zowel de verkochte producten als de verbruikte grondstoffen en halffabrikaten hoger dan in november 2001. De afzetprijzen liggen in november 2002 2,5 procent hoger dan in november 2001. Het prijsniveau van de verbruiksgoederen komt in november 2002 2,7 procent hoger uit dan in november 2001.

Producentenprijzen vergeleken met voorgaand jaar

Gerard Taal