Pachtprijzen en pachtnormen

De gemiddelde pachtprijzen voor bouwland en grasland zijn in de periode 1995-2001 met respectievelijk 35 en 38 procent toegenomen. Ondanks deze forse prijsstijging ligt de prijs nog altijd beduidend lager dan de berekende gemiddelde pachtnorm.

Gemiddelde reguliere pachtprijs

Grote regionale verschillen

De reguliere pachtprijs van bouwland en grasland tezamen is in 2001 ten opzichte van 2000 met 13 procent toegenomen tot een gemiddelde van 356 euro per hectare.

Pachtprijzen landbouwgrond

1. Bouwhoek en Hogeland
2. Veenkoloniën en Oldambt
3. Noordelijk weidegebied
4. Oostelijk veehouderijgebied 
5. Centraal veehouderijgebied
6. IJsselmeerpolders
7. Westelijk Holland 8. Waterland en Droogmakerijen
9. Hollands/Utrechts weidegebied
10. Rivierengebied
11. Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
12. Zuidwest Brabant
13. Zuidelijk veehouderijgebied
14. Zuid-Limburg

De pachtprijs van landbouwgrond varieert van 256 euro per hectare in het noordoosten van Nederland tot 460 euro per hectare in zuiden en zuidoosten van het land. Ook binnen de regio’s zijn duidelijke verschillen waarneembaar tussen het gemiddelde van de waargenomen pachtprijs en de vastgestelde normprijs. De gemiddelde pachtprijs ligt echter in alle regio’s aanzienlijk lager dan de daar geldende normprijs.

Waargenomen pachtprijzen en regionale normen

Johan Fraeijhoven en Frank Muis