In 2001 ruim 46,6 miljard euro naar de zorg

In 2001 bedragen de totale uitgaven aan de zorg ruim 46,6 miljard euro. Dat betekent een stijging met ruim 10 procent ten opzichte van 2000. In 2000 en 1999 was de stijging ten opzichte van een jaar eerder voor beide jaren met ongeveer 7 procent aanzienlijk lager.

Uitgaven aan zorg

Het totale aandeel van de uitgaven aan zorg bedraagt in 2001 11 procent van het BBP. In de jaren 1998, 1999 en 2000 schommelde dit aandeel rond de 10,5 procent.
Per hoofd van de bevolking is in 2001 gemiddeld 2906 euro uitgegeven aan zorg.

Welzijnsinstellingen beter bedeeld

Uitgesplitst naar gezondheids- en welzijnszorg, blijkt dat met name de uitgaven aan welzijnszorg in 2001 zijn toegenomen (bijna 11 procent). Dezelfde ontwikkeling manifesteerde zich ook het jaar daarvoor.
De extra middelen die in 2000 en 2001 zijn ingezet voor het wegwerken van de wachtlijsten van zorginstellingen zijn vooral terechtgekomen bij verpleeghuizen en instellingen voor thuiszorg en gehandicaptenzorg.

Werkgelegenheid in zorg groeit

Ook het arbeidsvolume in de zorg is flink toegenomen. In de periode 1998-2001 is het arbeidsvolume in de gezondheids- en welzijnszorg met respectievelijk ruim 13 procent en ruim 12 procent gestegen. Het tempo van de groei neemt in deze periode jaarlijks toe.

Werkgelegenheid in de zorg

Sociale verzekeringen grootste geldschieter

De overheid en sociale verzekeringen financieren samen verreweg het grootste deel van de zorguitgaven. In 2001 is hun aandeel bijna 32 miljard euro, bijna 70 procent van de totale uitgaven. Particuliere zorgverzekeringen dragen met ruim 6 miljard euro hun steentje bij. Gezinshuishoudens, instellingen en bedrijven betalen bijna 9 miljard aan de zorg.

Uitgaven aan zorg naar financieringsbron

Jan Smit