Een op de twintig kinderen hyperactiviteit

In 2001 vertoont bijna één op de twintig kinderen in de leeftijdscategorie van twee tot twaalf jaar tekenen van hyperactiviteit. Bijna één op de 25 kinderen van vier tot twaalf jaar heeft last van woordblindheid.

Evenveel jongens als meisjes hyperactief

Eigenschappen die wijzen op hyperactief gedrag, zoals bijna nooit stil kunnen zitten en slechte concentratie, komen in 2001 bij ongeveer vijf procent van de kinderen in de leeftijd van twee tot twaalf voor. Naar verhouding komt hyperactiviteit bij jongens even vaak voor als bij meisjes.

Hyperactiviteit en woordblindheid bij kinderen tot 12 jaar, 2001

Dyslexie vaker bij jongens

Op de vraag of een kind van vier tot twaalf jaar last heeft van woordblindheid of dyslexie, antwoordde in 2001 bijna vier procent van de ouders bevestigend. Opvallend is dat woordblindheid bijna twee keer zo veel voorkomt bij jongens dan bij meisjes. Bijna vijf procent van de jongens heeft last van dyslexie. Bij meisjes ligt dit percentage op ongeveer 2,5.

Ferdy Otten