Bevolkingsteller staat op 16,2 miljoen

6-1-2003 10:00

Begin maart 2001 registreerde de bevolkingsteller de 16 miljoenste inwoner. Sindsdien is de bevolking met 200 duizend personen gegroeid. Afgelopen weekend stond de bevolkingsteller op precies 16 200 000 inwoners. Naar verwachting zal de bevolking in 2003 met 82 duizend personen toenemen.

Groeitempo bevolking loopt terug

Voorlopig blijft het aantal inwoners nog toenemen, maar het groeitempo loopt wel terug. In 2001 was de toename nog 118 duizend personen, maar in 2002 was het minder dan 100 duizend. De lagere bevolkingsgroei is vooral het gevolg van afgenomen immigratie en toegenomen emigratie.

Bevolkingsgroei, 2000-2005

Zwakkere economie remt immigratie

De afname van de immigratie houdt verband met de minder gunstige economische ontwikkeling. Hierdoor zijn minder arbeidsmigranten naar Nederland gekomen. Verder is het aantal asielzoekers sterk gedaald, van 44 duizend in 2000 naar 20 duizend in 2002. Overigens worden niet al deze asielzoekers als immigrant geregistreerd. De toegenomen emigratie is vooral het gevolg van het grotere aantal autochtone Nederlanders dat naar het buitenland is vertrokken.

Bevolkingsgroei in 2003 naar verwachting 82 duizend

Het CBS gaat ervan uit dat de immigratie ook in 2003 relatief laag zal zijn. De emigratie zal naar verwachting gelijk blijven. Het aantal geborenen zal licht afnemen, terwijl het aantal overledenen licht zal toenemen. Al met al leidt dit tot een verwachte bevolkingsgroei van 82 duizend personen in 2003.

Tot 2040 groeit de bevolking

De bevolking zal nog een kleine veertig jaar blijven groeien. Rond 2040 wordt met 17,7 miljoen inwoners de maximale bevolkingsomvang bereikt. Het groeitempo loopt geleidelijk terug doordat jaarlijks meer personen overlijden. Het stijgend aantal overledenen is het gevolg van de vergrijzing.

Levensverwachting bij geboorte, 1995-2010

Levensverwachting blijft toenemen

De toename van het aantal overleden is niet het gevolg van een daling van de levensverwachting. Integendeel, de levensverwachting zal de komende jaren verder toenemen. Dit geldt vooral voor mannen. De komende jaren neemt hun levensverwachting toe van 76,1 jaar in 2003 naar 77,0 jaar in 2010. Dit komt vooral doordat in de jaren zeventig veel minder mannen zijn gaan roken. Vrouwen zijn juist meer gaan roken. De minder gunstige ontwikkeling van hun levensverwachting is hiervan het gevolg.

Andries de Jong en Joop de Beer