Minder bouwvergunningen voor woningen

In de eerste negen maanden van 2002 is voor ruim 42 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning verleend. Dat is bijna 4 duizend minder dan in de eerste negen maanden van 2001 en 18 duizend minder dan in de eerste negen maanden van 2000.

Wel meer vergunningen voor huurwoningen

Het aantal bouwvergunningen voor woningen nam in de eerste negen maanden van 2002 met 8 procent af. Deze daling is het gevolg van de afname van vergunningen voor koopwoningen van 38 duizend tot 33 duizend. Het aantal bouwvergunningen voor huurwoningen steeg met 8 procent tot 9 duizend.

Zuid-Holland koploper

In de eerste negen maanden van 2002 zijn de meeste bouwvergunningen verleend in Zuid-Holland, bijna 9 duizend. Met ruim 6,5 duizend woningen is Noord-Holland een goede tweede. In Zeeland is voor het kleinste aantal woningen een bouwvergunning verleend.

Woningen waarvoor bouwvergunning is verleend per provincie

Flevoland grootste stijger

De grootste stijging van verleende bouwvergunningen deed zich in Flevoland voor. In de eerste negen maanden van 2002 is het aantal bouwvergunningen voor woningen bijna verdubbeld ten opzichte van 2001. Ook Gelderland en de provincie Utrecht lieten een stijging zien, van respectievelijk 17 en 5 procent. In alle overige provincies is een daling waargenomen. In de provincie Groningen was deze daling het grootst.

Cees Steijn

Bron: StatLine