Minder varkens en koeien, meer melkgeiten

Het aantal melkgeiten is tussen 1 april 2001 en 1 april 2002 met 23 procent toegenomen tot bijna 143 duizend. In diezelfde periode slonk de rundveestapel met bijna 5 procent tot ruim 3,8 miljoen en het aantal varkens verminderde met bijna 11 procent tot 11,6 miljoen.

Rundvee, melkkoeien en melkgeiten

Evenveel melkkoeien als in 1949

Het aantal runderen is opnieuw afgenomen. Sinds de invoering van de melkquota in 1983 is dit een vertrouwd beeld. In totaal liepen er op 1 april 2002 ruim 3,8 miljoen runderen in ons land. Ten tijde van de invoering van de melkquotering waren dit er ruim 5,4 miljoen.

Ook het aantal melkkoeien verminderde aanzienlijk met ruim 60 duizend tot bijna 1,5 miljoen. Hierdoor lopen er momenteel evenveel melkkoeien in Nederland als in 1949.

Verder is het aantal varkens sterk gedaald. In 1997 waren er in Nederland ongeveer evenveel varkens als inwoners, namelijk 15,2 miljoen. Op 1 april 2002 zijn er nog 11,6 miljoen varkens geteld. Dit is bijna een kwart minder dan in 1997. In vergelijking met een jaar eerder (2001) is de varkensstapel met bijna 11 procent sterk verminderd.

Rundvee- en varkensstapel per provincie, 2002

Varkensstapel neemt alleen in Groningen toe

In vrijwel alle provincies neemt het aantal runderen en varkens af. Alleen in Groningen is in de periode tussen 1 april 2001 en 1 april 2002 de varkensstapel toegenomen. In Gelderland en Noord-Brabant vermindert de varkensstapel, met bijna 12 procent. Dat is sneller dan de landelijke trend.

Opvallend is verder dat het aantal runderen in Flevoland is toegenomen. In alle andere provincies is de rundveestapel duidelijk verminderd. In Zuid-Holland is de teruggang met 7,3 procent het grootst.

Meer geitenhouderijen

n tegenstelling tot de afname van de varkens- en rundveestapel neemt het aantal melkgeiten zeer fors toe. Deze ontwikkeling voltrekt zich al vanaf 1984. Sinds 1995 komen er jaarlijks 10 tot 20 duizend melkgeiten bij; in 2002 waren het er 143 duizend.

Hiermee is voor een toenemend aantal veehouders de melkgeit de belangrijkste inkomstenbron. In 1995 waren er nog 137 geitenbedrijven en in 2001 lag dit boven de 250. De geitenhouderij is een van de weinige bedrijfstakken in de landbouw die uitbreidt. De grootste krimp voltrekt zich in de varkenshouderij.

Ontwikkeling aantal runderen en varkens, 2001-2002

Cor Pierik

Bron: StatLine