Arbeidsmarkt het gunstigt in Utrecht

In de provincie Utrecht is de werkloosheid het laagst en de arbeidsdeelname het hoogst. Ook in Noord-Holland en Noord-Brabant is de arbeidsmarkt relatief gunstig. Minder rooskleurig is de situatie in de meest noordelijke provincies. In de grote steden is de Rotterdamse arbeidsmarkt het minst gunstig.

Werkloosheid het laagst in provincie Utrecht

In de provincie Utrecht lag de werkloosheid in 2001 beneden de 3 procent. Utrecht heeft al jaren het laagste werkloosheidscijfer van het land. Ook in Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel lag de werkloosheid laag.

Werkloosheid naar provincie, 2001

In het noorden hogere werkloosheid

In de provincies Groningen, Friesland en in mindere mate Drenthe zitten naar verhouding de meeste mensen zonder werk. Groningen kent al jarenlang de hoogste werkloosheid van ons land. In 2001 was daar bijna 5 procent van de beroepsbevolking werkloos, aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde van ruim 3 procent. Ook Flevoland kende een relatief hoge werkloosheid.

Utrecht ook hoogste arbeidsdeelname

De provincies met de laagste werkloosheid zijn ook de provincies met de hoogste arbeidsdeelname. Utrecht spande in 2001 de kroon met een arbeidsdeelname van 69 procent. In Noord-Brabant en Noord-Holland werkte 67 procent van de 15-64-jarigen. In 2001 lag de arbeidsdeelname het laagst in Groningen en Zeeland, waar 61 procent een baan had.

Arbeidsdeelname naar provincie, 2001

Arbeidsmarkt Rotterdam relatief ongunstig

In Rotterdam is de situatie op de arbeidsmarkt al jaren minder florissant dan in de andere grote steden. De werkloosheid lag in 2001 met 6 procent ver boven het landelijk gemiddelde. De arbeidsdeelname is met 60 procent veel lager dan gemiddeld. Voor heel Nederland lag dat in 2001 op 65 procent.

In Amsterdam is arbeidsmarkt verbeterd

In Amsterdam is de werkloosheid de laatste jaren met succes teruggedrongen. In 1992 was de werkloosheid hoger dan in Rotterdam, maar in 2001 is de werkloosheid in Amsterdam teruggebracht tot ruim 4 procent. De arbeidsdeelname was in 2001 met 66 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Arbeidsdeelname in de vier grote steden, 2001

Werkloosheid Den Haag en Utrecht gemiddeld

In Den Haag en Utrecht ligt de werkloosheid met ruim 3 procent rond het landelijk gemiddelde. In Den Haag is de arbeidsdeelname iets lager dan landelijk, in Utrecht juist hoger.

Mariëlle Reemers

Bron: StatLine