Economische groei en huizenmarkt in Nederland en VK

In Nederland is de consumptiegroei van huishoudens sterk afgevlakt. Deze afname ging gepaard met een daling van het consumentenvertrouwen. In het Verenigd Koninkrijk (VK) is dat anders. Het consumentenvertrouwen zakt er niet in en de consumptie van huishoudens blijft op peil. Hierdoor ligt de economische groei er hoger dan in Nederland. Is er een relatie met het verschil in ontwikkeling van de huizenprijzen?

Economische groei, Nederland en VK

Economische groei

De economische groei in Nederland ligt vanaf het derde kwartaal van 2000 lager dan die in het VK. In de loop van 2002 is het verschil opgelopen tot ruim één procent-punt. Het zijn vooral de consumptieve bestedingen en niet de investeringen en buitenlandse handel die de economie in het VK een impuls geven. In de eerste helft van dit jaar ligt de consumptie van huishoudens 3,8 procent hoger dan een jaar eerder. Voor Nederland komt dit cijfer niet boven de één procent.

Consumentenvertrouwen, Nederland en VK

Consumentenvertrouwen

In 1998 en 1999 was de groei van de consumptie door huishoudens in ons land meer dan vier procent en vorig jaar lag de stijging nog maar op 1,2 procent. Deze afvlakkende groei van de gezinsconsumptie ging in Nederland gepaard met een afname van het consumentenvertrouwen.

In het VK is het consumentenvertrouwen ondanks de mondiale neergang in de afgelopen jaren stabieler gebleven.

Het feit dat in dezelfde periode het vertrouwen van consumenten in Nederland wel fors is afgenomen en in het VK niet, kan samenhangen met een verschil in ontwikkeling van de huizenprijzen.

Huizenprijzen Nederland en VK

Ontwikkeling huizenmarkt

Eind 1998 en in de loop van 1999 stegen de huizenprijzen in Nederland nog uitbundig. Na een top in het vierde kwartaal van 1999 vlakte de prijsstijging in 2000 en 2001 af. In de eerste drie kwartalen van dit jaar is de prijsontwikkeling stabiel en zijn de huizen in ons land ongeveer vijf procent duurder dan een jaar eerder.

In het VK daarentegen zijn de woningprijzen vanaf begin 2001 ieder kwartaal onafgebroken gestegen. In het derde kwartaal van 2002 liggen de prijzen van huizen in het VK meer dan twintig procent boven die in hetzelfde kwartaal van 2001.

Het huidige verschil in economische groeicijfers tussen Nederland en het VK gaat samen met verschillende prijsontwikkelingen op de huizenmarkt.

Frans van Ingen Schenau