Slechte werksfeer gerelateerd aan RSI

Een op de vijf werkenden heeft last van RSI. Jongeren hebben er meer last van dan ouderen. Een slechte werksfeer of conflicten op het werk is gerelateerd aan RSI-klachten.

RSI-klachten hangen samen met leeftijd

RSI-klachten komen in 2000 voor bij 23 procent van de werkenden. Hoe jonger, hoe meer klachten. Beneden de 35 jaar meldt een kwart RSI-klachten. Onder de 55-plussers is dit 15 procent. Daarnaast melden vrouwen vaker RSI-klachten dan mannen.

Werkenden met RSI-klachten naar leeftijd, 2000

Laagopgeleiden vaker RSI

Er bestaan grote verschillen in RSI-klachten naar opleidingsniveau. Van degenen die alleen lager onderwijs hebben genoten, meldt 29 procent RSI-klachten, terwijl het onder personen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding 19 procent is.

Werkenden met RSI-klachten naar opleidingsniveau, 2000

Werkstress en RSI-klachten

Een hoge werkdruk, beperkte regelmogelijkheden of beperkte sociale steun in de werkomgeving leiden tot werkstress. Dergelijke psychosociale factoren kunnen in combinatie met lichamelijke belasting RSI-klachten tot gevolg hebben. Belangrijke lichamelijke risicofactoren zijn overmatige uitoefening van kracht, werken in ongemakkelijke houdingen, vaak en langdurig in dezelfde houding werken en repeterende bewegingen.

RSI houdt verband met minder goede werksfeer

Een minder goede werksfeer is gerelateerd aan het hebben van RSI. Verder is RSI gerelateerd aan conflicten die collega’s onderling hebben. Mogelijk doen beperkte sociale steun en een slechte werksfeer de werkstress toenemen en verhogen zo in combinatie met lichamelijke belasting de kans op RSI-klachten.

Anita Botterweck

Bron: StatLine