Bijna 900 duizend islamieten in Nederland

Op 1 januari 2002 wonen er 890 duizend islamieten in Nederland. Dat zijn er 260 duizend meer dan in 1995. Het aantal hindoes komt in 2002 uit op 95 duizend, 13 duizend meer dan in 1995. Door de groei van het aantal niet-westerse allochtonen is het aantal islamieten en hindoes sterk toegenomen.

Islamieten en hindoes vormen 6 procent bevolking

Islamieten maken 5,5 procent uit van de totale bevolking op 1 januari 2002. Voor hindoes is dit 0,6 procent. Hun aandeel zal de komende jaren verder toenemen. Naar verwachting zal de grens van 1 miljoen islamieten omstreeks 1 januari 2005 worden gepasseerd. Het aantal hindoes zal in de loop van 2004 de 100 duizend bereiken. Op 1 januari 2005 zullen islamieten en hindoes bijna 7 procent van de bevolking van Nederland uitmaken.

Islamieten en hindoes in Nederland, 1 januari

Meesten zijn van niet-westerse herkomst

Meer dan 90 procent van de islamieten en hindoes heeft een niet-westerse herkomst. Dit betekent echter niet dat de overgrote meerderheid van de niet-westerse allochtonen islamiet of hindoe is. Zo’n 54 procent van de niet-westerse allochtonen in Nederland is islamiet en zo’n 6 procent hindoe.

Islamieten uit Turkije en Marokko, hindoes uit Suriname

De islamieten met land van herkomst Turkije zijn met bijna 310 duizend de grootste groep, gevolgd door Marokko met 275 duizend. Samen vormen zij tweederde deel van het totale aantal islamieten in Nederland. Hindoes zijn voor het overgrote deel afkomstig uit Suriname. Bijna 85 procent heeft een Surinaamse herkomst. Daarnaast heeft 10 procent van de hindoes als land van herkomst India.

Islamieten en hindoes naar herkomst, 1 januari 2002

Aandeel tweede generatie groeit

Het aantal islamieten en hindoes groeit niet alleen door immigratie, maar ook doordat in Nederland wonende allochtonen kinderen krijgen. Van de niet-westerse islamieten op 1 januari 2002 behoort 37 procent tot de tweede generatie. Van de niet-westerse hindoes is dat 38 procent.

Aandeel tweede generatie bij niet-westerse islamieten en hindoes, 1 januari

Het aandeel van de tweede generatie islamieten en hindoes is in de afgelopen zes jaar gegroeid. Dit komt doordat er steeds meer tweede generatie allochtonen in Nederland zijn.

Ron Tas

Bron: StatLine