Vleesprijzen: consument betaalt meer, boer krijgt minder

Consumentenprijsindex

In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers in deze publicatie niet correct. 
Het persbericht van 9 september 2003 bevat de gecorrigeerde cijfers voor de reeks voor alle huishoudens en voor de geharmoniseerde consumentenprijsindex.

De consumentenprijzen van vlees zijn de afgelopen jaren vrijwel onafgebroken gestegen. Vooral varkensvlees is duurder geworden.

De veeprijzen zijn daarentegen fors gedaald. Zo ontving een boer voor een slachtkoe in september 2000 nog 700 euro en precies een jaar later nog maar 350 euro.

Prijsindexcijfers vlees (1995=100)

Consument betaalt meer, lage prijzen voor de boer

De consument betaalt in de eerste drie kwartalen van 2002 in vergelijking met de gemiddelde vleesprijs in 1995 ongeveer zeventien procent meer voor een stukje vlees. Varkensvlees is ruim 25 procent duurder geworden, rundvlees ongeveer tien procent.

Prijsindexcijfers enkele categorieën slachtvee (1995=100)

Een boer die een koe verkoopt voor de slacht, ontvangt daarentegen voor een slachtkoe in de eerste helft van 2002 ongeveer veertig procent minder dan gemiddeld in 1995.

Herstel prijzen na MKZ-crisis

Direct na de MKZ-uitbraak is de prijs voor slachtpluimvee en slachtvarkens sterk toegenomen. Boeren met slachtvarkens hebben hier enkele maanden van kunnen profiteren.

Inmiddels kruipen de prijsindexcijfers van runderen, varkens en pluimvee weer iets naar elkaar toe. Maar de verschillen zijn nog fors. Zo lagen de runderprijzen in juli 2002 nog dertig procent onder het gemiddelde niveau in 1995. De pluimveeprijzen en de slachtvarkenprijzen lagen vijf procent en tien procent lager dan in 1995.

Cor Pierik

Bron: StatLine