Overschot lagere overheden gestegen

In de eerste helft van 2002 is het overschot van de lagere overheden 0,4 miljard hoger dan een jaar eerder. Daarmee is de bijdrage van de lagere overheden aan het EMU-saldo in het eerste halfjaar uitgekomen op 2,1 miljard euro.

Vooral tweede kwartaal droeg bij aan stijging overschot

In het eerste kwartaal van 2002 was het overschot van de lagere overheden iets kleiner dan in 2001. Dit werd echter ruimschoots gecompenseerd in het tweede kwartaal. Toen resulteerde een positief saldo van 183 miljoen euro, terwijl er in het tweede kwartaal van 2001 nog sprake was van een tekort van 371 miljoen euro.

EMU-saldo lagere overheden

Saldo eerste kwartaal hoog

Net als in het eerste kwartaal van 2001 is het EMU-saldo van alle lagere overheden in het eerste kwartaal van 2002 sterk positief. Dit hangt samen met de wijze van administratieve verwerking bij deze overheden. Inkomsten als belastingontvangsten en rijksbijdragen worden geboekt op het moment dat de vordering ontstaat. In de overige kwartalen wordt dit gecompenseerd. Mede daardoor resulteerde voor heel 2001 uiteindelijk een positief saldo van 40 miljoen euro.

Flinke stijging overschot provincies

Bij alle lagere overheden is het saldo in het eerste halfjaar van 2002 groter dan in 2001. De grootste stijging is te zien bij de provincies. Deze dragen met een positief saldo van 0,5 miljard aanzienlijk bij aan het overschot. Het grootste overschot hadden echter de gemeenten: 1,1 miljard euro.

EMU-saldo lagere overheden naar overheidslaag

Langlopende schulden dalen

In de eerste helft van 2002 zijn de schulden met 0,4 miljard gedaald tot 48,3 miljard euro. Deze daling komt door de afname van de langlopende schulden. De kortlopende zijn zelfs iets gestegen.

Kortlopende vorderingen nemen toe

De vorderingen stegen in het eerste halfjaar 2002 met 1,6 miljard euro tot 44,8 miljard euro. Dit hangt samen met een flinke toename van de kortlopende vorderingen, met name bij de gemeenten. De langlopende verstrekte geldleningen zijn licht gedaald. Met de daling van zowel de langlopende vorderingen als de langlopende schulden werd de trend van de afgelopen jaren voortgezet.

Marty Rottman

Bron: StatLine