Bedrijven beter af in buitenlandse handen?

Nederlandse ondernemingen in buitenlandse handen hebben in de periode 1990-2000 beter gepresteerd dan de Nederlandse ondernemingen die niet onder buitenlandse zeggenschap vallen.

Aandeel ondernemingen met buitenlandse moeder

Meer omzet, vermogen en werknemers

Bij ondernemingen met een buitenlandse moeder nam het aandeel in de totale omzet, het totaal vermogen en het aantal werknemers met vijf tot tien procent toe. Dat gold voor de sectoren nijverheid, handel, transport en dienstverlening tezamen.

Omzetaandelen ondernemingen met buitenlandse moeder

In de bedrijfstak handel werd bijna de helft van de omzet gegenereerd door in Nederland gevestigde ondernemingen met een buitenlandse moedermaatschappij. In de bedrijfstakken industrie, transport, opslag en communicatie en dienstverlening was dat in mindere mate het geval.

Frank Bonger

Bron: StatLine