Opbrengst rijksbelastingen 2001 fors hoger

In 2001 hebben de rijksbelastingen 99 miljard euro opgebracht. Dat is ruim acht procent meer dan in het jaar daarvoor.

Opbrengst rijksbelastingen, 2001

Meer BTW-opbrengst en dividendbelasting

De BTW-opbrengst nam in 2001 met 3,5 miljard euro toe (+13 procent). Dit had vooral te maken met de verhoging van het hoge BTW-tarief van 17,5 naar 19 procent per 1 januari 2001.

De opbrengst van de dividendbelasting is met 1,7 miljard euro toegenomen (+ 67 procent). Dit hing samen met de toegenomen dividenduitkeringen als gevolg van de spectaculair gestegen winsten van beursgenoteerde ondernemingen in 2000.

Mutaties opbrengst rijksbelastingen

Minder groei loon- en inkomstenbelasting

De loon- en inkomstenbelasting nam in 2001 toe met 1,1 miljard euro (+ 5 procent). Deze stijging is minder sterk dan de groei van 1,7 miljard in het jaar daarvoor. Dit had te maken met de verlaging van de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting bij de belastingherziening van 1 januari 2001.

Ook de vennootschapsbelasting bleef met een stijging van 0,8 miljard euro achter op de groei in 2000. Toen bedroeg de toename 1,1 miljard euro.

Veranderingen rijksuitgaven, 2001

Meer uitgaven voor sociale voorzieningen

Van de hogere opbrengst van deze belastingen heeft de rijksoverheid in 2001 onder meer 2,2 miljard euro extra besteed aan sociale voorzieningen. Er is meer geld gegaan naar de herziening van de arbeidsvoorziening en de werknemers-verzekeringen. Verder ging er extra geld naar de algemene bijstand, de jeugdzorg, de kinderopvang en de opvang van asielzoekers.

Daarnaast heeft het Rijk in 2001 1,9 miljard euro extra uitgegeven voor gezondheidszorg en 1,8 miljard voor onderwijs.

Fred Arkesteijn

Bron: StatLine