Auto's duurder en minder verkocht

In 2001 zijn er in totaal 530 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is elf procent minder dan in 2000 toen 598 duizend nieuwe auto’s de showroom verlieten. Ondanks de daling bevinden de autoverkopen zich nog steeds op een relatief hoog niveau.

Totale aantal autoverkopen

In het recordjaar 1999 bedroeg de totale verkoop 611 duizend. Vanaf 1999 is er een dalende trend te zien.

Verschuiving van privé- naar zakelijke aankopen

Het totale aantal autoverkopen bestaat uit zowel privé- als zakelijke aankopen. De verhouding tussen deze twee categorieën is de laatste jaren gewijzigd.

Het aandeel zakelijke aankopen is in de laatste jaren toegenomen en overtrof in 2001 zelfs het aandeel privé- aankopen. In 1993 werd slechts 37 procent van de nieuwe auto’s aangeschaft voor zakelijk gebruik. In 2001 was dit aandeel opgelopen tot 53 procent.

Overigens lijkt deze trend niet door te zetten. In de eerste helft van 2002 is het aandeel zakelijke aankopen weer onder de vijftig procent gekomen.

Samenstelling totale autoverkopen

Forse prijsstijging nieuwe auto’s

In de eerste helft van 2002 bedraagt de gemiddelde aankoopprijs van een nieuwe auto bijna 22 duizend euro. Opvallend is dat de gemiddelde prijs van een auto voor zakelijk gebruik (bijna 25 duizend euro) aanzienlijk hoger ligt dan de prijs van een auto voor privé-gebruik (ruim
18 duizend euro).

Aankoopprijs nieuwe auto’s

Tussen 1995 en 2001 is de gemiddelde aankoopprijs van een privé-auto met twaalf procent gestegen. De prijs van een auto voor zakelijk gebruik nam met bijna zeventien procent toe. Mede door de verschuiving van (goedkope) privé- naar (duurdere) zakelijke auto’s steeg de gemiddelde verkoopprijs van nieuwe auto’s nog sterker, met ruim achttien procent.

De totale stijging van de gemiddelde verkoopprijs in de periode 1995-2001 komt voor het grootste deel voor rekening van kwaliteitsverbetering. Slechts drie procent betreft ‘zuivere prijsstijging’. De overige vijftien procent wordt veroorzaakt door verbetering van de kwaliteit.

De laatste jaren zijn steeds grotere, krachtigere en luxere auto’s op de Nederlandse wegen gaan rijden.

Hermanus Rietveld en Michiel Vergeer

Bron: De Nederlandse Economie 2001 (Voorburg/ Heerlen 2002)