Prijzen industrie gestegen

De Nederlandse industrie heeft haar afnemers in augustus hogere afzetprijzen in rekening gebracht. Het gemiddelde prijsniveau van de verkochte producten ligt 0,6 procent hoger dan in juli. De prijzen van in Nederland verkochte goederen liggen 0,3 procent hoger. Aan buitenlandse afnemers is gemiddeld 0,8 procent meer in rekening gebracht.

Uit eerder door het CBS gepubliceerde uitkomsten van de Conjunctuurtest blijkt dat de ondernemers in de industrie voor de periode september tot en met november per saldo nauwelijks een verandering van de afzetprijzen verwachten.

Producentenprijzen vergeleken met voorgaande maand

Prijsontwikkeling grondstoffen en producten in evenwicht

De fabrikanten van industriële producten zijn in augustus zelf ook geconfronteerd met hogere inkoopprijzen. Het gemiddelde prijsniveau van de ingekochte grondstoffen en halffabrikaten ligt in augustus 0,6 procent hoger dan in juli.

Daarmee is deze prijstoename in augustus in evenwicht met de gemiddelde prijsstijging van de verkochte producten.

Dit geldt eveneens voor de prijsontwikkeling in de eerste acht maanden van dit jaar. De gemiddelde prijsstijging in de periode januari tot en met augustus komt voor zowel de ingekochte grondstoffen en halffabrikaten als voor de verkochte producten uit op 0,4 procent per maand.

In 2001 stegen de afzetprijzen (+1,3 procent) meer dan de verbruiksprijzen (+0,1 procent).

Producentenprijzen vergeleken met voorgaand jaar

Stijgende tendens afzet- en verbruiksprijzen

Na de, vrijwel onafgebroken, reeks prijsstijgingen bij de afzet vanaf januari 2002 ligt het prijsniveau in augustus weer iets hoger dan in augustus vorig jaar (+0,3%). De verbruiksprijzen liggen ondanks de stijgingen in de loop van dit jaar nog steeds onder het niveau van een jaar eerder (-1,9%)

Gerard Taal

Bron: Kerncijfers