Institutionele beleggingen dalen voor het eerst in vijftig jaar

De waarde van de beleggingen van pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen zijn in 2001 met tien miljard euro gedaald. Dit is een daling van ongeveer een procent. Het is de eerste daling sinds 1950.

De daling volgt op een robuuste groei in 1998 en 1999 (dertien en zestien procent) en een bescheiden groei van vijf procent in 2000.

Beleggingen institutionele beleggers en BBP

Aandelen: koersdaling en forse aankopen

De bescheiden groei in 2000 en de daling in 2001 worden voor een belangrijk deel verklaard door de negatieve koersontwikkeling van aandelen. De koersen hebben de beleggingen in 2000 met ongeveer negen miljard euro verminderd. In 2001 was dat 51 miljard euro.

Ondanks de forse koersdaling op de aandelenmarkten is het belang van de aandelen in de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers met 43 procent vrijwel stabiel gebleven. De invloed van de koersdaling is gecompenseerd door forse aankopen. In 2001 hebben institutionele beleggers per saldo voor 44 miljard euro aandelen gekocht.

Onderhandse leningen vallen verder terug

Institutionele beleggers beleggen steeds minder in onderhandse leningen. Het belang van deze belegging in de totale portefeuille is gezakt tot acht procent. Tien jaar geleden was dat nog 45 procent en twintig jaar geleden zelfs 59 procent. Vooral leningen aan de rijksoverheid zijn bijna uit de beleggingsportefeuille verdwenen. Als onderdeel van de beleggingen zijn ze gedaald van twaalf procent tien jaar geleden naar minder dan een half procent op dit moment.

Meer beleggingen naar buitenland

De trend dat institutionele beleggers meer in het buitenland beleggen, heeft zich ook in 2001 voortgezet met een opmerkelijke rol voor de obligaties. De totale beleggingen van de institutionele beleggers in het buitenland komen in 2001 uit op 54 procent van de totale beleggingsportefeuille; 4 procentpunten meer dan in 2000.

In de aandelenportefeuille is de laatste twee jaar een beperkte internationalisering te zien.

Bron: StatLine