Aantal hbo-studenten groeit ook in 2001/'02

In het afgelopen studiejaar (2001/’02) is het aantal hbo-studenten opnieuw gegroeid. Er waren 324 duizend studenten ingeschreven aan 64 hogescholen. Dat zijn er 47 duizend meer dan vijf jaar geleden. Vooral in het pedagogisch en economisch onderwijs nam het aantal toe. Meer dan de helft van de hbo-studenten is vrouw.

Ingeschrevenen in het hbo

Vrouwen in de meerderheid

Het aantal hbo-studenten groeide in het studiejaar 2001/’02 met achtduizend tot 324 duizend. Dat is een toename van 2,6 procent ten opzichte van het vorige studiejaar. Vrouwen vormen met ruim 52 procent de meerderheid van de studenten. Vijf jaar geleden was het aantal mannelijke studenten nog net zo groot als het aantal vrouwelijke.

Onderwijsvorm

Acht van de tien studenten in het hbo volgen een voltijdstudie. Het aandeel deeltijdstudenten is de laatste jaren betrekkelijk weinig veranderd. Opvallend is de toename van de zogenaamde duale studievarianten, waarin het studeren wordt afgewisseld met een baan in de beroepspraktijk. Het aantal studenten dat een duale opleiding volgt, steeg met meer dan een kwart tot ruim negenduizend.

Ingeschrevenen in het hbo naar sector

Economisch en pedagogisch onderwijs

Van de zeven onderwijssectoren in het hbo telt economie de meeste studenten. Een op de drie studenten volgde daarin een opleiding Dit aantal groeide in het studiejaar 2001/’02 met bijna vijfduizend. Ook in het pedagogisch onderwijs nam het aantal hbo-studenten toe. In het technisch en het sociaal-agogisch onderwijs was daarentegen sprake van een lichte afname van het aantal studenten.

Kees Gordijn

Bron: StatLine