Zelfdoding het hoogst onder mannen

In het jaar 2000 hebben 1500 personen een einde aan hun leven gemaakt. Van de ruim 140 duizend personen die in Nederland zijn overleden, is dit ruim één procent. Dit aantal is meer dan het aantal personen dat jaarlijks door een verkeersongeval om het leven komt. Het aantal zelfdodingen is al jaren nagenoeg constant.

Zelfdoding belangrijkste doodsoorzaak bij dertigers

Het aantal zelfdodingen onder twintigers en dertigers vormt met 15 procent een belangrijk deel van het totale sterftecijfer in die leeftijdsgroepen. Voor de groep dertigers is zelfdoding zelfs doodszaak nummer één. Bij de twintigers komt zelfdoding op de tweede plaats, na verkeersongevallen. Dit relatief hoge aantal onder jongeren is te wijten aan het relatief lage sterftecijfer door ziekten in deze leeftijdsgroep.

Het totale aantal zelfdodingen is veel hoger onder mannen dan vrouwen, gemiddeld genomen is dit twee keer zo hoog. Bij personen onder de dertig jaar ligt hun aandeel ruim drie keer zo hoog.

Zelfdodingen naar geslacht en leeftijd, 2000

Verhanging meest gebruikte methode

Bijna 40 procent van de overledenen die door zelfdoding om het leven zijn gekomen, heeft het leven beëindigd door verhanging. Zowel bij mannen als bij vrouwen is verhanging de meest gebruikte methode, bij de mannen betreft het zelfs de helft van het aantal zelfdodingen. Andere veelvoorkomende methoden zijn het innemen van medicijnen en/of alcohol, voor de trein springen en zichzelf verdrinken. Het percentage dat voor de trein springt, is voor mannen en vrouwen nagenoeg even groot. Vrouwen nemen twee keer zo vaak als mannen medicijnen en/of alcohol in met fatale afloop.

Wijze van zelfdoding, 2000

Ruim de helft vindt plaats in of om het eigen huis

In negen van de tien gevallen is het bekend op welke locatie de overledene een einde aan het leven heeft gemaakt. Ruim de helft van het aantal zelfdodingen heeft plaatsgevonden in of om eigen huis. Bij deze groep kiest bijna 60 procent voor verhanging en bijna 20 procent voor medicijnen en/of alcohol. Tien procent van de zelfdodingen vindt plaats bij de spoorbaan. In acht procent van alle gevallen vindt zelfdoding plaats in open water (zee, rivier of plas) door verdrinking. Niet alle verdrinkingen spelen zich af in open water, enkele personen verdrinken zichzelf thuis.

Plaats van zelfdoding, 2000

Ingeborg Keij

Bron: StatLine