Minder zondagskinderen

Niet op elke dag van de week worden evenveel kinderen geboren. In 2001 vonden op zaterdag ongeveer 15 procent minder bevallingen plaats dan op een doorsnee dag, en op zondag zelfs 20 procent minder. Dit heeft vooral te maken met de voorkeur van ziekenhuizen en kraamcentra om kinderen niet tijdens het weekend ‘te halen’.

Percentage geborenen per dag van de week

Bevallen: midden in de week maar zondags niet?

Een halve eeuw geleden verschilden de percentages geboorten per weekdag nog nauwelijks. Ook op zaterdag en zondag werden telkens een zevende - iets meer dan 14 procent - van alle kinderen geboren. Sindsdien is, vooral in de jaren vijftig, zestig en zeventig, het percentage kinderen dat in het weekend wordt geboren sterk gedaald. In 2001 werd zowel op zaterdag als op zondag slechts 12 procent van alle kinderen geboren. Tegenover de daling van dit percentage ‘weekendkinderen’ staat een stijging van het percentage ‘midweekkinderen’. Woensdag is, met een lichte voorsprong op dinsdag en donderdag, de dag met de meeste geboorten.

Ziekenhuisbevallingen

De naar verhouding geringe aantallen geborenen in het weekend hangen samen met de voorkeur van ziekenhuizen en kraamcentra om kinderen niet tijdens het weekend ‘te halen’ als daartoe geen medische noodzaak bestaat. De verschillen per weekdag zijn voor thuisgeborenen dan ook beduidend kleiner dan voor kinderen die in een ziekenhuis of kraamcentrum ter wereld komen.

Aantal geborenen voor, tijdens en na kerst, 2001

Weinig kerstkinderen

Het dagelijks aantal geborenen ligt niet alleen vrij laag op zaterdag en zondag, maar ook op feestdagen. Dit blijkt duidelijk uit het aantal kinderen dat in de kerstperiode van 2001 is geboren. Zowel op de dag vóór als op de dag na de kerst zijn ongeveer 540 kinderen geboren. Op eerste kerstdag lag het aantal geborenen zo’n 130, en op tweede kerstdag zo’n 100 lager. Ook op andere feestdagen, zoals Koninginnedag, Sinterklaas, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag, ligt het aantal geborenen doorgaans lager dan op een doorsnee dag.

Planning voorjaar, realisatie zomer

Het aantal geboorten per dag schommelt ook gedurende het jaar. Zo is er sprake van een seizoenpatroon: in de zomermaanden juli en augustus worden er meer kinderen geboren dan gemiddeld. Uit onderzoek is bekend dat vrouwen de geboorte van hun kind in het voorjaar ‘plannen’, maar doordat het vaak niet onmiddellijk lukt om in verwachting te raken, wordt het kind pas in de zomer geboren.

Andries de Jong

Bron: StatLine