Geografische spreiding ICT- en contentbedrijven

In Nederland behoort 6 procent van alle bedrijven tot de ICT- en contentbedrijven.In de geografische spreiding van deze bedrijven valt op dat relatief veel van deze bedrijven zijn gevestigd in groeigemeenten die zich in de nabijheid van de vier grote steden bevinden. Ongetwijfeld spelen vestigingsfactoren hierbij een rol, zoals ruimte, prijs, bereikbaarheid en klantenkring.

Specialisatie per gemeente

In de gemeente Maarssen is het aandeel van ICT- en contentbedrijven het grootst. Ongeveer één op de acht bedrijven in deze gemeente is een ICT- of contentbedrijf. In Hilversum en Delft is één op de negen bedrijven een ICT- of contentbedrijf.

Onder de gemeenten met relatief veel ICT- en contentbedrijven bevinden zich de snel groeiende gemeenten Almere, Houten, Zoetermeer en Nieuwegein. Voor startende bedrijven – waaronder zich in 2000 relatief veel ICT- en contentbedrijven bevinden – en ook bedrijven die een nieuw filiaal openen, is vestiging in deze groeigemeenten kennelijk gemakkelijker en goedkoper dan in ‘oudere’ en ‘drukkere’ gemeenten. Opvallend is dat de grotere gemeenten – waaronder de vier grote steden – niet behoren tot de gemeenten met het grootste aandeel ICT- en contentbedrijven.

Kaart van Nederland: specialisatiegraad van ICT- en contentbedrijven per gemeente, 2000

Concentratie van ICT- en contentbedrijven

Indien het aantal ICT- en contentbedrijven per gemeente als percentage van het totaal aantal ICT- en contentbedrijven in Nederland wordt uitgedrukt, ontstaat een ander beeld. In dit geval komen de vier grote steden wel naar voren. Ruim 10 procent van alle ICT- en contentbedrijven is gevestigd in Amsterdam. Er is in de hoofdstad sprake van een duidelijke oververtegenwoordiging van deze bedrijven. De ICT- en contentbedrijven concentreren zich ook in steden als Rotterdam en ’s-Gravenhage.

Kaart van Nederland: concentratiegraad van ICT- en contentbedrijven per gemeente

Masja van Bommel

Bron: StatLine