Stedeling vaker slachtoffer van geweld en diefstal

In 2001 werd een kwart van de bevolking slachtoffer van een of meer vormen van veelvoorkomende criminaliteit. Een inwoner van een zeer sterk stedelijke gemeente liep meer risico om slachtoffer van een misdrijf te worden dan een plattelandsbewoner. Van hen was 33 procent slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit, tegen zo’n 19 procent van de plattelandsbevolking.

Een op de vijf stedelingen bestolen

Stedelingen werden twee keer zo vaak als plattelandsbewoners slachtoffer van een geweldsmisdrijf. Ook werden ze vaker bestolen. Van een op de vijf inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten werd in 2001 de fiets of auto gestolen of werd iets ontvreemd uit hun huis of auto. Dit overkwam minder dan een op de tien inwoners van de niet stedelijke gemeenten. Vandalisme overkwam inwoners van alle soorten gemeenten ongeveer even vaak.

Slachtofferschap naar stedelijkheid, 2001

Jongeren vaker slachtoffer dan ouderen

Mensen tussen de 18 en 24 jaar lopen het meeste risico om slachtoffer te worden van geweld, diefstal of vandalisme. Afgelopen jaar overkwam dit 42 procent van de bevolking in deze leeftijdsgroep. Jongeren werden van alle soorten delicten vaker slachtoffer dan ouderen.

Slachtofferschap naar leeftijd, 2001

Een op de vier 18-24-jarigen werd bestolen

Van de 18-24-jarigen werd 15 procent slachtoffer van een seksueel delict, mishandeling of bedreiging. Daarnaast werd een kwart van hen bestolen. Deze percentages zijn respectievelijk drie en twee keer zo hoog als het gemiddelde. Alleen van vandalisme werden mensen in een andere leeftijdscategorie vaker slachtoffer, namelijk de inwoners tussen de 25 en 34 jaar.

Slachtoffer van diefstal naar leeftijd en stedelijkheid, 2001

Voor stedeling is kans op diefstal twee keer zo groot

Ongeacht de leeftijd is het risico om slachtoffer te worden van geweld of diefstal het hoogst voor inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden. Vooral voor diefstal is dat het geval. Voor 12-24-jarige inwoners van een zeer sterk stedelijke gemeente was het risico om bestolen te worden meer dan twee keer zo groot als voor leeftijdsgenoten die in een plattelandsgemeente wonen.

Miranda de Vree

Bron: StatLine