Aanbod voertuigwrakken blijft gelijk

Op de Nederlandse wegen rijden circa 7,4 miljoen motorvoertuigen. Een deel daarvan wordt vervangen. In 2001 werden zo’n 323 duizend wagens voor ontmanteling aangeboden bij Nederlandse demontagebedrijven en verdwenen 177 duizend exemplaren naar het buitenland (veelal Oost-Europa).

Uitval motorvoertuigenpark

De totale uitval is in 2001 ten opzichte van 2000 met acht procent gestegen. Dit komt door de forse stijging van de export die met veertig procent is toegenomen. Het aanbod van sloopauto’s is vrijwel op hetzelfde niveau gebleven.

De meeste auto’s ontmanteld in Noord-Holland

Bijna tweederde deel van de voertuigen wordt gedemonteerd in Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Noord-Holland is sinds jaren de provincie waar de meeste auto’s worden ontmanteld.

Leeftijd voertuigwrakken

Na veertien jaar afgeschreven

Zowel personen- als bedrijfsauto’s worden vanaf hun veertiende levensjaar in grote aantallen afgeschreven. Een personenauto gaat gemiddeld 13,6 jaar mee voordat hij op de sloop terechtkomt. Een bedrijfsauto wordt gemiddeld na 13,2 jaar afgevoerd naar een demontagebedrijf.

René Jolly

Bron: StatLine