Schaalvergroting in boomkwekerijen

Het aantal boomkwekerijen is in de periode 1996-2001 met ruim driehonderd afgenomen tot 4 275, een daling van zeven procent. Daarentegen is het totale areaal van deze bedrijven in dezelfde periode met tien procent toegenomen tot 12 409 ha in 2001.

Verdeling arealen gewasgroepen

Ruim een kwart van het totale areaal wordt gebruikt voor de kweek van laan- en parkbomen. De omvang van het areaal sierconiferen is tussen 1996 en 2001 het meest toegenomen: met 45 procent tot 3 352 ha.

Oppervlakte boomkwekerijgewassen per provincie, 2001

Concentratie in Noord-Brabant

De sector boomkwekerijgewassen is geconcentreerd in de provincie Noord-Brabant: ruim dertig procent van het totaal aantal bedrijven in Nederland is er gevestigd en veertig procent (5 100 ha) van het totale areaal is er gelegen.

Groothandel nog steeds grootste afzetkanaal

De groothandel is met ruim zestig procent de grootste afnemer van de totale productie. Vooral rozenstruiken en bos- en haagplantsoen worden via dat kanaal afgezet. De afzet naar de detailhandel is ten opzichte van 1996 wat afgenomen.

Afzetkanalen in procenten van de afzet

Gebruik collectief vervoer sterk gestegen

Voor het vervoer naar de verschillende afzetkanalen maken steeds meer kwekers gebruik van collectief vervoer. In 1996 maakte een op de negen kwekers gebruik van collectief vervoer, in 2001 is dit inmiddels een op de drie à vier kwekers.

Jan Berdowski

Bron: StatLine