Overheidsfinancien in Eurozone minder rooskleurig

De Nederlandse overheidsschuld als percentage van het BBP daalt snel. Het beeld van de overheidsfinanciën in de Eurozone is echter een stuk minder positief. De vertraging van de economische groei doet zich duidelijk voelen. Vooral de grotere EU-landen komen in de problemen.

Nederlands overheidssaldo ongeveer nul

De afgelopen drie jaren heeft de Nederlandse overheid minder uitgegeven dan ontvangen. Ook voor dit jaar werd nog net een positief saldo verwacht. Maar het Centraal Planbureau heeft in juni de raming voor het overheidssaldo in 2002 naar beneden bijgesteld en komt nu uit op een tekort van 0,3 procent van het BBP. Het ministerie van Financiën houdt het erop dat het overheidssaldo dit jaar op nul uit gaat komen.

Nederlandse overheidsschuld daalt snel

In 2001 bedraagt de Nederlandse overheidsschuld 225 miljard euro. Dit is 53 procent van het BBP. Dit jaar zal de overheidsschuld afnemen tot 50 procent en in 2003 naar 47 procent. Gegeven het criterium van een maximum van 60 procent van het BBP, lijkt daarmee de overheidsschuld als EMU-probleem voor Nederland tot de verleden tijd te behoren.

Overheidsschuld Nederland en Eurozone

Duits tekort loopt op

Het Duitse overheidstekort dreigt dit jaar de norm van 3 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te benaderen. De Europese Commissie was dan ook van plan een waarschuwing uit te delen op grond van het Stabiliteits- en Groeipact. Onder grote Duitse druk is dit echter niet gebeurd. Wel moest Duitsland toezeggen dat het tekort dit jaar onder de 3 procent blijft en dat gestreefd wordt naar begrotingsevenwicht in 2004.

Frankrijk: geen steun voor uitstel

De Fransen wilden de doelstelling om al in 2004 begrotingsevenwicht te bereiken loslaten. Vanwege de tegenvallende economische groei zou dat naar 2007 verschoven moeten worden. Frankrijk heeft de andere eurolanden echter niet kunnen overtuigen van de noodzaak hiervan.

Overheidssaldo in de Eurozone

John Gebraad

Bron: StatLine