Cafés: prijsstijgingen en minder consumptie

In de periode 1995-2001is de omzet in de cafébranche door de gunstige conjunctuur flink toegenomen. Maar in het eerste kwartaal van 2002 stagneerde de omzetgroei. Door de prijsstijgingen en de vertraagde economische groei wordt in de cafés minder verteerd.

Groei dankzij bloeiende economie

In 2001 was de omzet van cafés 33 procent hoger dan in 1995. Vooral in de laatste drie jaar van die periode, toen de geldomzet van cafés met bijna 20 procent is gestegen, was de groei sterk. Dit was vooral te danken aan de hoogconjunctuur.

Omzet in de cafébranche

Omzet stagneert in eerste kwartaal 2002

Deze periode is nu voorbij. De economische groei is al vijf kwartalen sterk vertraagd, de inflatie ligt voor het tweede jaar boven de 3 procent en het consumentenvertrouwen ligt op een zeer laag peil. De gevolgen zijn nu voor het eerst zichtbaar in de stagnerende omzet van cafés in het eerste kwartaal van 2002. Sinds het derde kwartaal van 1998 is een dergelijke stagnatie niet meer voorgekomen.

Prijsstijgingen in twee achtereenvolgende jaren

De periode van omzetgroei ging gepaard met een bovengemiddelde prijsstijging. In 2001 was er een flinke prijsstijging (ruim 8 procent), die deels het gevolg was van het gestegen BTW-tarief op artikelen en consumpties in cafés. In het eerste kwartaal van 2002 stegen de prijzen in de cafébranche met 6,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee is de stijging in deze branche hoger dan de inflatie.

Prijsontwikkeling cafébranche en consumentenprijsindex

Afnemende consumptie

De minder gunstige economische situatie en de sterk oplopende prijzen in de cafébranche resulteren sinds enige tijd in afnemende consumptie.

Het omzetvolume, ofwel de omzet gecorrigeerd voor prijsontwikkeling, daalde voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal. In het eerste kwartaal van dit jaar zag de branche haar omzetvolume zelfs met 7 procent krimpen ten opzichte van een jaar eerder.

Omzetvolume in de cafébranche

Branislav Mikulic

Bron: StatLine