Bouwprijzen woningen stijgen minder snel

Het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen is in het vierde kwartaal van 2001 met 5,1 procent gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2000. Daarmee is de stijging minder groot dan in het derde kwartaal. Toen stegen de bouwprijzen nog met 7,3 procent.

De mutaties in het derde en vierde kwartaal van 2001 wijzen op een omslag in de ontwikkeling van de bouwprijzen van nieuwe woningen. In het tweede kwartaal van 2001 werd namelijk nog een stijging waargenomen van 9,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Prijsindexcijfer bouwkosten nieuwe woningen (1995=100)

Ondanks het feit dat de stijging van de bouwprijzen in het derde en vierde kwartaal een dalende tendens laat zien, komt de gemiddelde stijging van het prijsindexcijfer in het jaar 2001 toch hoger uit dan in 2000.

In 2001 was de gemiddelde stijging 7,4 procent, terwijl in 2000 de bouwprijzen met 5,3 procent stegen. De grotere stijging in 2001 is met name veroorzaakt door de sterke stijging van de bouwprijzen in de eerste helft van het jaar. Overigens is de bouwprijsstijging in 2001 mede veroorzaakt door de aanpassing van het hoge BTW-tarief per 1 januari 2001 van 17,5 naar 19 procent.

Henny Floor

Bron: StatLine