Ouderen ervaren minder vaak gebreken

De ouderdom komt met gebreken, zo luidt het aloude gezegde. Voor een deel bevestigen CBS-cijfers dit. Het aandeel personen dat de eigen gezondheid als minder goed ervaart, is in de afgelopen vijftien jaar licht toegenomen. Midden en eind jaren tachtig vond 17 à 18 procent van de bevolking dit. In 2000 was dit opgelopen tot 20 procent.

Stijging komt door veroudering bevolking

Wordt er rekening gehouden met de veroudering van de bevolking, dan verdwijnt de toename. De minder positieve inschatting van de eigen gezondheid blijkt dan in de jaren negentig constant op 18 procent te liggen.

Wel meer ouderen, maar niet meer beperkingen

Opmerkelijk genoeg gaat de veroudering van de bevolking niet gepaard met meer beperkingen. Er zijn weliswaar meer ouderen, maar deze vinden minder vaak dat ze beperkingen ondervinden in horen, zien en bewegen.

Beperkingen in het horen

Ernstige beperkingen in het horen komen in de jaren 1989-2000 steeds bij 3 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder voor. Zij kunnen een gesprek met anderen niet of nauwelijks volgen, ondanks het gebruik van een hoorapparaat.

Beperkingen in het horen naar leeftijd

Bij 65-plussers minder gehoorsproblemen

Bij 65-plussers is het percentage personen met beperkingen in het horen de laatste jaren gedaald. Dit komt mogelijk door toegenomen gebruik van (kwalititatief betere) hulpmiddelen . Mede door de daling bij 65-plussers gaat de veroudering van de bevolking niet gepaard met gemiddeld meer beperkingen in het horen.

Beperkingen in het zien

In de eerste helft van de jaren negentig steeg het aandeel personen dat ondanks bril of contactlezen ernstig beperkt was in het zien van ongeveer 5 naar 6 procent. Daarna daalde het naar ongeveer 4 procent in 2000. Ook voor beperkingen in het zien geldt dat de daling vooral bij 65-plussers te vinden is.

Beperkingen in het zien naar leeftijd

Beperkingen in het bewegen

De beperkingen in het bewegen daalden van bijna 10 procent in 1989 naar ruim 7 procent in 2000. Opvallend is dat alleen bij 65-plussers sprake is van een daling. In de andere leeftijdsgroepen is het aandeel vrijwel constant.

Beperkingen in het bewegen naar leeftijd

Ferdy Otten en Frans Frenken

Bron: StatLine