Hypotheekschuld ruim 40 procent van woningwaarde

In 2000 woonde bijna de helft van de huishoudens in Nederland in een eigen woning. Dit komt overeen met 3,3 miljoen huishoudens. Op 87 procent van de eigen woningen rustte een hypotheekschuld. Deze schuld bedroeg gemiddeld 42 procent van de waarde van de woning.

Eigen woningbezit naar leeftijd, 2000

Vooral 35-54-jarigen hebben eigen woning

Eigen woningbezit kwam naar verhouding het vaakst voor in de leeftijd van 35 tot 55 jaar. Iets meer dan 60 procent van deze huishoudens woonde in een eigen woning. Naarmate de leeftijd hoger is, neemt het eigen woningbezit af. In de leeftijdsklasse van 75 jaar of ouder had iets meer dan een kwart van de huishoudens een eigen woning.

65-plus: meer dan de helft geen hypotheek meer

Vooral de jongere bezitters van een eigen woning hebben een hypotheeklening lopen om de woning te financieren. Boven de 65 jaar zijn de mensen met een hypotheekschuld in de minderheid. Woningbezitters tussen de 65 en 75 jaar hadden in bijna de helft van de gevallen geen hypotheekschuld meer. Voor de mensen van 75 jaar of ouder gold dat voor drie van de vier.

Gemiddelde waarde eigen woning, 2000

Gemiddelde woningwaarde 189 duizend euro

De waarde van de eigen woning bedroeg in 2000 gemiddeld 189 duizend euro. Voor eigenaren ouder dan 45 jaar kwam de gemiddelde waarde net boven de 200 duizend euro uit.

Hypotheekschuld gemiddeld 42 procent van de waarde

Voor alle eigen woningbezitters samen was het bedrag van de resterende hypotheekschuld gemiddeld 42 procent van de waarde van de eigen woning. In de leeftijdsklasse tot 35 jaar was de restantschuld het grootst. Gemiddeld 70 procent van de waarde was daar met hypotheek belast.

Naarmate de leeftijd toeneemt, maakt de hypotheekschuld een steeds kleiner deel uit van de waarde van de woning. In de leeftijdsklasse 45 tot 55 jaar bedroeg de restantschuld gemiddeld nog 41 procent van de waarde. Boven de 75 jaar was dat nog slechts 5 procent.

Hans de Kleijn

Bron: StatLine