Meer nieuwbouwwoningen in 2001

In 2001 zijn bijna 73 duizend nieuwe woningen gebouwd. Dat is ruim tweeduizend meer dan een jaar eerder, een stijging van drie procent. Toch is het aanzienlijk minder dan in 1999. Toen kwamen er bijna 79 duizend gereed.

Bij vier van de vijf nieuwe woningen ging het om een koopwoning. Slechts een van de vijf was een huurwoning. Driekwart van de nieuwe woningen bestond uit eengezinswoningen.

Gereedgekomen woningen naar provincie

Zuid-Holland koploper, Groningen grootste stijger

In 2001 werden de meeste nieuwe woningen opgeleverd in Zuid-Holland, namelijk 17 duizend. Met elfduizend nieuwe woningen was Noord-Holland een goede tweede. In Zeeland kwam het minste aantal nieuwbouwwoningen gereed.

De grootste stijging in het aantal opgeleverde woningen deed zich in de provincie Groningen voor. In 2001 werd bijna een kwart meer nieuwe woningen gebouwd dan in het jaar daarvoor. Ook Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Overijssel en Limburg lieten een stijging zien, variërend van twee tot zestien procent.

Gereedgekomen woningen per 1000 bestaande woningen, 2001

Gereedgekomen woningen per 1000 bestaande woningen, 2001

Uitbreiding voorraad het grootst in randstedelijke Vinex-gemeenten

In 2001 werden elf woningen per duizend bestaande woningen aan de voorraad toegevoegd. Die toename was vooral groot in de Vinex-gemeenten rond de grote steden in de Randstad: Leidschendam, Nootdorp en Pijnacker bij Den Haag; Haarlemmermeer en Almere rond Amsterdam, Houten bij Utrecht en Barendrecht bij Rotterdam.

Woningen waarvoor bouwvergunning is verleend per provincie

Daling in verleende bouwvergunningen zet door

De geringe opleving van de woningbouw in 2001 zal zich naar verwachting in de komende tijd niet doorzetten. In 2001 daalde het aantal verleende bouwvergunningen, net als in de jaren daarvoor. Met 62 duizend bleef het aantal vergunningen twintig procent achter bij 2000.

De daling deed zich in alle provincies voor, met uitzondering van Groningen en Friesland. De provincie Flevoland kende de grootste daling: ten opzichte van 2000 nam het aantal woningen waarvoor een vergunning werd verleend met ruim de helft af.

Cees Steijn

Bron: StatLine