Gehuwden leven het langst

Gehuwden leven langer dan ongehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Vijftigjarige gehuwde mannen zullen gemiddeld ongeveer vier jaar langer leven dan ongehuwde mannen en zo’n drie jaar langer dan gescheiden mannen. Bij vrouwen heeft het huwelijk iets minder sterke effecten op de levensverwachting. Vijftigjarige gehuwde vrouwen worden ongeveer twee jaar ouder dan vijftigjarige ongehuwde, gescheiden of verweduwde vrouwen.

Levensverwachting naar burgerlijke staat van 50-jarigen

Levensverwachting naar burgerlijke staat van 50-jarigen

Het huwelijk als levenselixer

Leven gehuwden langer doordat het huwelijk de gezondheid beschermt? Of hebben mensen met een slechtere gezondheid meer moeite om een huwelijkspartner te vinden? Deze puzzel rond oorzaak en gevolg is lastig op te lossen.

Opvallend is dat gehuwden over de hele linie lagere sterfterisico’s lopen. Dit is mogelijk het gevolg van hun relatief gezonde levensstijl. Nooit-gehuwde en gescheiden mensen hebben, als gekeken wordt naar zaken als roken, drinken en overgewicht, vaker een ongezonde levensstijl.

Mannen profiteren meer van het huwelijk

Het positieve effect van het huwelijk is voor mannen groter dan voor vrouwen. Dit komt mogelijk doordat vrouwen in het algemeen beter op de gezondheid van zichzelf en hun partner letten dan mannen. Ook onderhouden vrouwen gemiddeld grotere sociale netwerken dan mannen. Mannen kunnen met hun problemen vaak alleen bij hun vrouw terecht. Mogelijk hebben echtscheiding en sterfte van de partner hierdoor meer schadelijke gezondheidseffecten op de man dan op de vrouw.

Andries de Jong

Bron: StatLine