Een tweedehands motor uit Duitsland

Het aantal motorfietsen in Nederland groeit alsmaar. Tien jaar geleden telden we nog 227 duizend motoren. Nu is het aantal meer dan verdubbeld naar 461 duizend stuks. Veel tweedehands motoren worden geïmporteerd, vooral die met een grotere cilinderinhoud.

Meer zware motoren

In de laatste tien jaar is een opvallende verschuiving te zien naar een grotere cilinderinhoud. Machines van meer dan een liter maakten in 1992 nog geen twaalf procent van het motorpark uit. Inmiddels is dat aandeel gegroeid naar 17,5 procent. Bij deze zware jongens zijn al meer dan 43 duizend motoren met een cilinderinhoud van boven de 1 125 cc.

Tweedehands motor populair

Niet iedereen tast diep in de buidel om een nieuwe motor te kopen. In de nieuwprijs van een motor zit een fors aandeel belasting, met name de Belasting op Personenauto’s en Motoren (BPM). Mede daarom stappen veel liefhebbers op een niet al te oude tweedehands motor. Hiervoor is een behoorlijke import nodig. Verreweg het grootste deel hiervan komt uit Duitsland.

Vooral zwaardere motoren geïmporteerd

De import van tweedehands motoren blijkt uit het groeiend aantal motoren van oudere bouwjaren. Zo neemt het aantal motoren van bouwjaar 1996 de laatste jaren toe. Het gaat dan met name om motoren met een cilinderinhoud van tenminste 500 cc. Motoren beneden 500 cc zijn tweedehands minder gevraagd.

Aantal motoren van bouwjaar 1996, per 1 januari

Aantal motoren van bouwjaar 1996, per 1 januari

Bouwjaar 1994 meest gewild

Bij de wat zwaardere motoren speelt de kostprijs bij de import een rol. Pas na ruim acht jaar zijn motoren vrij van BPM. In 2002 neemt het aantal motoren van het bouwjaar 1994 dan ook het snelste toe. Dit geldt met name voor motoren van 750 tot 1000 cc. Maar ook in de allerzwaarste categorie is een behoorlijke toename zichtbaar.

Aantal motoren van bouwjaar 1994, per 1 januari

Aantal motoren van bouwjaar 1994, per 1 januari

Ed van Gelder

Bron: StatLine