12 miljoen euro schadevergoeding aan ex-verdachten in 2001

Ex-verdachten die ten onrechte in een politiecel, huis van bewaring of gevangenis hebben gezeten, kunnen voor schadevergoeding in aanmerking komen. Dat geldt ook voor ex-verdachten waarvan een strafzaak is geëindigd zonder strafoplegging.

Verzoeken van ex-verdachten om schadevergoeding

Minder verzoeken om schadevergoeding

Voor het eerst in jaren is het aantal verzoeken om schadevergoeding licht gedaald. Vergeleken met 2000 nam het aantal verzoeken in 2001 met twee procent af van 4 660 tot 4 576.

Het aantal verzoeken om schadevergoeding wegens onterechte hechtenis daalde met drie procent tot 1 923. In 2001 zijn 2 653 verzoeken om vergoeding van gemaakte kosten ingediend. Dat is een afname van een procent.

Toekenning schadevergoeding

Meer vergoedingen toegekend

Het aantal toegekende schadevergoedingen is in 2001 opnieuw toegenomen. Vergeleken met 2000 is het aantal vergoedingen wegens hechtenis met twee procent gedaald tot ruim 1 640. Het aantal toegekende kostenvergoedingen steeg met tien procent naar ruim 2 380.

Aan ex-verdachten toegekend schadebedrag

Ruim 12 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend

De som van alle in 2001 toegekende vergoedingen bedroeg twaalf miljoen euro. Dit bedrag is vrijwel gelijk aan het bedrag in het jaar daarvoor. Vijf miljoen euro is toegekend wegens onterechte hechtenis, een toename van zestien procent vergeleken met 2000. Als vergoeding van kosten werd een totaalbedrag van zeven miljoen euro toegekend, een afname ten opzichte van 2000 met bijna acht procent.

Toegekende schadevergoedingen en bedragen

Vergeleken met 1990 is het totaal aantal toegekende schadevergoedingen vier maal zo groot geworden. Het toegekende bedrag is in dezelfde periode veel sterker toegenomen. In 2001 is het zes maal zo hoog als in 1990.

Harm Aten

Bron: StatLine