Sterke toename handel met Polen

Van de kandidaat EU-lidstaten is Polen verreweg de belangrijkste handelspartner voor Nederland. De Nederlandse goederenhandel met Polen is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dit betreft zowel de invoer als de uitvoer.

Handel met Polen

De totale Nederlandse invoer steeg in de afgelopen vijf jaar met 55 procent, terwijl de totale uitvoerwaarde met 57 procent steeg.

Oost-Europa

Polen is na Rusland de belangrijkste Oost-Europese handelspartner voor Nederland. Nederland heeft in 2001 voor 8,6 miljard euro uit Oost-Europa ingevoerd. Hiervan is bijna een vijfde deel afkomstig uit Polen. Van de Nederlandse uitvoerwaarde richting Oost-Europa, 9,4 miljard euro, is 28 procent naar Polen gegaan.

Invoer: ruim een derde machines

In 2001 werd voor 1,5 miljard euro aan goederen uit Polen ingevoerd. Dit is een stijging van dertien procent ten opzichte van 2000. De totale Nederlandse invoer steeg in 2001 met een half procent tot 217 miljard euro. Ruim een derde van de invoer uit Polen bestaat uit machines.

Computers belangrijkste exportproduct

De export naar Polen had in 2001 een waarde van 2,6 miljard euro, een stijging van vier procent ten opzichte van het voorafgaand jaar. De totale Nederlandse uitvoer steeg in 2001 eveneens met vier procent in waarde. Computers (inclusief onderdelen) met een waarde van bijna 0,4 miljard euro zijn het belangrijkste exportproduct naar Polen. Hierbij treedt Nederland vooral op als distributeur en niet als producent van de computers

Handelsoverschot

Doordat de invoer in 2001 iets sneller is gestegen dan de uitvoer is het overschot op de handelsbalans met Polen met zes procent gedaald tot een niveau van 1,1 miljard euro. De afgelopen vijf jaar is het overschot op de handelsbalans met Polen met 135 procent gestegen. Het overschot op de totale Nederlandse handelsbalans steeg in dezelfde periode met 77 procent.

Handelsoverschot met Polen

Wiel Packbier

Dit artikel is het derde in een reeks over zogenaamde opkomende markten.

Bron: StatLine