Licht stijgende tendens adopties

In 2000 werden in totaal 1 299 kinderen geadopteerd. Er waren 1 010 adoptieverzoeken, waarvan de rechter er 989 heeft toegewezen. Via het Haags Verdrag zijn 310 kinderen in Nederland geadopteerd.
In vergelijking met 1999 stijgt het totaal aantal adopties licht. Vergeleken met 1995 is het aantal met bijna een kwart toegenomen.

Aantal geadopteerde kinderen

Het merendeel uit het buitenland

Bij 129 kinderen (tien procent van het totaal) ging het om stiefouderadoptie. Van deze kinderen heeft 71 procent de Nederlands nationaliteit.

Bij ‘gewone’ adopties (het merendeel) ging het voor 98 procent om kinderen die uit het buitenland afkomstig waren. De overige twee procent zijn Nederlandse kinderen.

Geadopteerde kinderen naar nationaliteit, 2000

Colombia en China grootste herkomstlanden

Evenals in voorgaande jaren is Colombia het belangrijkste land van herkomst. Ruim een kwart van de geadopteerde kinderen zijn daaruit afkomstig en dit aandeel neemt nog steeds toe.

Op de tweede plaats staat China. Het aantal adopties uit dat land (19 procent) vertoont sinds 1996 een duidelijk stijgende lijn. Traditiegetrouw zijn de uit China geadopteerde kinderen, meer dan bij andere nationaliteiten, voornamelijk meisjes (93 procent).

Marcelle van Zee

Bron: StatLine