Ziekteverzuim bedrijfsleven stabiliseert

In 2001 is het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven gemiddeld 6,1%. Dit betekent dat per dag gemiddeld één op de zestien werknemers in het bedrijfsleven ziek thuis blijft. Ten opzichte van 2000 is het verzuim gelijk gebleven. Het ziekteverzuim lijkt zich dus te stabiliseren na drie opeenvolgende jaren van stijgingen.

Ziekteverzuim bij particuliere bedrijven (jaargemiddelde)

Ziekteverzuim in de zorg daalt

Het ziekteverzuim in de niet-commerciële dienstverlening is in 2001 met 8,0% het hoogst. Dit komt voornamelijk door het verzuim van 8,9% in de gezondheids- en welzijnszorg. Het verzuim in de zorg is echter wel gedaald ten opzichte van 2000. In dat jaar was het ziekteverzuim in de zorg nog 9,3%.

Ziekteverzuim bij particuliere bedrijven naar bedrijfstak (jaargemiddelde)

De landbouw is in 2001 met 3,7% opnieuw de bedrijfstak met het laagste ziekteverzuim. In deze bedrijfstak is het verzuim het afgelopen jaar ook nog eens fors gedaald. Gemiddeld blijft op een dag slechts één op de 27 medewerkers in de landbouw ziek thuis. In de gezondheids- en welzijnszorg is dit één op de 11 medewerkers.

Afname ziekteverzuim bij grote bedrijven

Het verzuim bij grote bedrijven is in 2001 gemiddeld 8,0%. Dit is iets minder dan het verzuim van 8,1% een jaar eerder. Het ziekteverzuim bij middelgrote bedrijven neemt daarentegen iets toe, van 5,1% in 2000 tot 5,2% in 2001. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers is het verzuim al sinds 1999 op hetzelfde lage niveau, namelijk 3,3%.

John Kartopawiro

Bron: StatLine