Minder snel naar het verzorgingshuis

Begin 2001 woonden 218 duizend mensen in een verzorgingshuis of vergelijkbare instelling. Dat aantal is ruim twintig procent (zestigduizend) lager dan in 1990 toen nog 278 duizend personen in een zorginstelling woonden.

De capaciteit van verzorgingshuizen is gedaald. Woonden in 1990 nog 136 duizend mensen in een verzorgingshuis, begin 2001 was dit aantal gedaald tot 103 duizend.

Bevolking in institutionele huishoudens

Minder snel overstappen

De afgelopen jaren is de kans jaarlijks kleiner geworden om in een verzorgingshuis te worden opgenomen. Zowel alleenstaanden als samenlevende partners maken minder snel de overstap naar een verzorgingshuis. Deze daling geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Het zijn met name bejaarden tussen 75 en 85 jaar die minder snel naar een verzorgingshuis gaan.

Aandeel bevolking in institutionele huishoudens in de totale bevolking, 1995-2001

Heden ten dage verhuizen mensen op oudere leeftijd naar een verzorgingshuis. Ze zijn dan ook vaker alleen en hebben een zwakkere gezondheid.

Carel Harmsen

Bron: StatLine