Handel met Israël stagneert

De handel met Israël is in het afgelopen jaar niet gegroeid. De waarde van de uitvoer naar dat land is weliswaar in 2001 in vergelijking met een jaar eerder nog met twee procent gestegen tot ruim een miljard euro. De invoer uit Israël is in dezelfde periode daarentegen met vijf procent gedaald tot 0,8 miljard euro. Het negatieve saldo op de handelsbalans met Israël is afgelopen jaar dan ook omgebogen in een positief saldo van 0,2 miljard euro. Over de afgelopen vijf jaar gerekend is nog sprake van forse groei: de uitvoer verdubbelde en de invoer nam met ruim veertig procent in waarde toe.

Nederlandse handel met Israël

Uitvoer naar Israël groeit licht

In 2001 exporteerde Nederland voor ruim een miljard euro naar Israël. Dat is een stijging van twee procent ten opzichte van een jaar eerder. De afgelopen vijf jaar is de waarde van de uitvoer gestaag gestegen van bijna 0,5 miljard euro in 1996 tot ruim 1 miljard euro in 2001. Dat komt neer op een kwart van de export naar het Nabije- en Midden-Oosten.
De totale Nederlandse uitvoerwaarde (241 miljard euro) steeg in 2001 met vier procent ten opzichte van 2000 en vergeleken met 1996 met 57 procent.

Invoer uit Israël daalt

Na een stijging met dertien procent in 2000 is de Nederlandse invoer uit Israël in 2001 met vijf procent in waarde gedaald tot een niveau van 0,8 miljard euro. Kijken we naar de laatste vijf jaar dan is de invoer met ruim veertig procent in waarde toegenomen.

De totale Nederlandse invoer steeg in 2001 met een half procent tot 217 miljard euro en met 55 procent ten opzichte van 1996.

Wiel Packbier

Dit artikel is het eerste in een reeks over zogenaamde opkomende markten.

Bron: StatLine