Sterke achteruitgang aantal roggen

Vijf van de zes soorten roggen die voorkomen in het Nederlandse deel van de Noordzee zijn in de periode 1945-2000 in aantal zeer sterk achteruitgegaan. Eén soort - de vleet - lijkt inmiddels geheel te zijn verdwenen.

Roggen (1945/’49=100)

Van een andere soort - de sterrog - zijn de laatste jaren daarentegen grotere aantallen waargenomen. De sterrog is een kleine soort, die reeds op vier- tot zesjarige leeftijd geslachtsrijp is. Bij de andere soorten is dat pas na acht tot elf jaar.

Lodewijk van Duuren en Adriaan Gmelig Meijling

Bron:  Natuurcompendium