Vrouwen voelen zich vaker onveilig

Ruim een kwart van de Nederlandse vrouwen zegt dat ze zich wel eens onveilig voelt, tegen vijftien procent van de mannen. Bijna driekwart van de vrouwen doet niet zomaar open als er ’s avonds om tien uur onverwacht iemand aanbelt. Dat is twee keer zoveel als bij mannen. Bijna 35 procent van de vrouwen is wel eens bang alleen thuis, terwijl dit maar voor vijf procent van de mannen geldt. Vrouwen voelen zich dus in alle opzichten onveiliger dan mannen.

Onveiligheidsgevoelens naar geslacht, 2000

0920g1.gif (4429 bytes)

Ouderen 's avonds bang

Een kwart van de Nederlanders tussen de 15 en 25 jaar zegt zich wel eens onveilig te voelen. Tussen de 25 en 65 jaar neemt het gevoel van onveiligheid af. Boven de 65 ligt dit weer iets hoger. Bijna twintig procent van de 65-plussers voelt zich wel eens onveilig.

Mensen van 25-64 jaar hebben minder angst om open te doen en kennen minder vaak onveilige plekken in de buurt dan mensen in de jongste en de oudste leeftijdsgroep. De angst als ’s avonds de bel gaat is vooral hoog onder 65-plussers. Meer dan tachtig procent zou niet zomaar opendoen als er ’s avonds om tien uur onverwacht wordt aangebeld. Jongeren zijn vooral bang om alleen thuis te zijn: ruim drie op de tien is wel eens bang alleen thuis.

Onveiligheidsgevoelens naar leeftijd, 2000

0920g2.gif (5286 bytes)

Mannen minder bang, maar vaker slachtoffer

Jonge vrouwen voelen zich vaker onveilig dan oudere vrouwen. Een op de drie vrouwen jonger dan 25 jaar zegt zich wel eens onveilig te voelen. De kans voor jonge vrouwen om slachtoffer van een misdrijf te worden, is ook daadwerkelijk groter dan voor oudere vrouwen.

Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens naar leeftijd en geslacht, 2000

0920g3.gif (4768 bytes)

In alle leeftijdsgroepen lopen mannen meer risico dan vrouwen. Toch voelen mannen zich veel minder vaak onveilig. Van de mannen onder de 25 zegt een op de zes dat hij zich wel eens onveilig voelt. Dat is maar weinig hoger dan het gemiddelde. En dat terwijl mannen in deze leeftijdsgroep juist het grootste risico lopen om slachtoffer van een misdrijf te worden.

Miranda de Vree

Bron: StatLine