Loos alarm bij brandweer neemt fors toe

In 2000 heeft de gemeentelijke brandweer meer dan 140 duizend meldingen ontvangen. Het betreft 54 duizend keer een loos alarm, 47 duizend keer een brand en 40 duizend maal een hulpverlening. In vergelijking met 1990 is het aantal meldingen in 2000 met ruim eenderde gestegen.

Meldingen brandweer

0943g1.gif (5623 bytes)

Loos alarm

De forse toename van het aantal meldingen komt bijna geheel voor rekening van de loze alarmeringen. Deze meldingen zijn in tien jaar tijd verdubbeld. Negen van de tien keer betreft het loze brandmeldingen. Drie van de vier loze brandmeldingen zijn afkomstig van een brandmeldinstallatie.
Waren er in 1990 nog 18 duizend loze brandmeldingen via brandmeldinstallaties, in 2000 is dit aantal opgelopen tot bijna 35 duizend. De overige loze brandmeldingen zijn in deze periode met tachtig procent toegenomen. Bij negen op de tien loze brandmeldingen rukt de brandweer ook daadwerkelijk uit.

Buitenbranden naar oorzaak

0943g2.gif (5573 bytes)

Branden zijn vooral buitenbranden

Het aantal branden vertoont jaarlijks kleine schommelingen. Van de 47 duizend geregistreerde branden in 2000 zijn er twee van de drie te kwalificeren als buitenbrand. Van deze 31 duizend buitenbranden is meer dan de helft veroorzaakt door brandstichting of vandalisme. Gerekend per honderdduizend inwoners komen de meeste buitenbranden voor in de provincie Zuid-Holland, bijna tweemaal zoveel als in Friesland en Zeeland.

Aantal hulpverleningen sterk afhankelijk van het weer

Vanaf 1990 schommelt het jaarlijks aantal hulpverleningen door de brandweer tussen de 30 en 41 duizend. In 2000 zijn er veertigduizend geregistreerd, waarvan ruim twintig procent betrekking heeft op het bestrijden van wateroverlast of stormschade. Zo is in de maand mei van het jaar 2000 mede ten gevolge van een storm bijna achtduizend keer een beroep op de brandweer gedaan voor hulpverlening. In de overige maanden van het jaar is de brandweer twee- à vierduizend maal uitgerukt voor een hulpverlening. Net als bij de branden vinden in 2000 per honderdduizend inwoners ook de meeste hulpverleningen plaats in Zuid-Holland; de minste in Zeeland.

Wim Vissers

Bron: StatLine