Ruim een kwart van sterfte door kanker

In 2000 stierven in ons land ongeveer 140 duizend personen. Van hen zijn er 38 duizend of ruim een kwart aan kanker overleden. Dit zijn 103 sterfgevallen per dag. Kanker blijkt na hart- en vaatziekten (49 duizend overledenen) de belangrijkste doodsoorzaak te zijn.

Sterfte aan kanker, 2000

0930g1.gif (4757 bytes)

Sterfte aan longkanker komt meeste voor

Veel slachtoffers van kanker overlijden aan longkanker, borstkanker, dikke darmkanker, kanker van het lymfatisch en bloedvormend weefsel (onder meer lymfeklierkanker en leukemie) en prostaatkanker. Deze vormen veroorzaken ruim de helft van de totale sterfte aan kanker. Longkanker is hiervan de meest voorkomende: 23 procent was hieraan toe te schrijven.

Sterfte aan kanker hoger onder mannen

Opvallend veel mannen overlijden aan longkanker. Met 30 procent is het ruim twee keer zo vaak de oorzaak van de sterfte aan kanker als onder vrouwen. Wel is dit verschil kleiner aan het worden. Sinds 1980 is onder mannen de sterfte aan longkanker afgenomen, terwijl het onder vrouwen juist is toegenomen. In 2000 is longkanker voor mannen echter nog steeds de belangrijkste oorzaak voor de sterfte aan kanker. Onder vrouwen is borstkanker de belangrijkste oorzaak voor de sterfte aan kanker. Een vijfde van de vrouwen die overleden aan kanker had borstkanker. Vrouwen stierven iets vaker aan kanker van de dikke darm dan mannen.

Sterfte aan kanker naar type en leeftijd, 2000

0930g2.gif (5835 bytes)

Vooral onder 50-plussers sterfte aan kanker

De sterfte aan kanker neemt sterk toe vanaf 50 jaar en bereikt een piek bij personen in de leeftijd van 75-79 jaar. De totale sterfte bereikte in 2000 een piek bij de 80-84 jarigen.

Mensen die aan longkanker overlijden, sterven op wat jongere leeftijd. De sterfte aan longkanker bereikt een piek onder mensen van 65-79 jaar, terwijl dat voor prostaatkanker onder mannen pas van 75-84 jaar het geval is. Ook begint de sterfte aan longkanker al toe te nemen onder 40-45-jarigen, terwijl dat voor de sterfte aan prostaatkanker pas geldt na het 55e jaar.

De sterfte aan dikke darmkanker, borstkanker en kanker van het lymfatisch en bloedvormend weefsel bereikt een piek onder 75-79-jarigen. Opvallend is dat de sterfte aan borstkanker al op relatief jonge leeftijd begint toe te nemen, namelijk onder vrouwen vanaf 35-39 jaar.

Suzanne Loozen en Ingeborg Keij

Bron: StatLine